EvanjelickýIzaiáš40,27

Izaiáš 40:27

Prečo hovoríš, Jákob, a vravíš, Iz­rael: Skrytá je moja ces­ta pred Hos­podinom a moje právo uniká môj­mu Bohu?


Verš v kontexte

26 Zdvih­nite po­hľad a viďte, kto to stvoril! Ten, ktorý vy­vádza ich voje podľa počtu, všet­kých oslovuje menom; pred Pre­moc­ným a Pre­sil­ným nechýba ani jeden. 27 Prečo hovoríš, Jákob, a vravíš, Iz­rael: Skrytá je moja ces­ta pred Hos­podinom a moje právo uniká môj­mu Bohu? 28 Ne­vieš to? Ne­počul si? Hos­podin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; ne­us­táva a ne­umd­lieva, Jeho múd­rosť ne­možno vy­stih­núť.

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

27 Prečo potom povedáš, Jakobe, a hovoríš, Iz­raelu: Moja ces­ta je skrytá pred Hos­podinom, a môj súd ta pre­chádza pop­ri mojom Bohu?

Evanjelický

27 Prečo hovoríš, Jákob, a vravíš, Iz­rael: Skrytá je moja ces­ta pred Hos­podinom a moje právo uniká môj­mu Bohu?

Ekumenický

27 Prečo hovoríš Jákob, prečo vravíš, Iz­rael: Skrytá je moja ces­ta pred Hos­podinom a moje právo uniká môj­mu Bohu?

Bible21

27 Pro­č tedy říkáš, Jákobe, proč si, Iz­rae­li, stěžuješ: „Má ces­ta je Hos­po­di­nu ukrytá, můj Bůh si ne­všímá mých práv“?