EkumenickýIzaiáš40,27

Izaiáš 40:27

Prečo hovoríš Jákob, prečo vravíš, Iz­rael: Skrytá je moja ces­ta pred Hos­podinom a moje právo uniká môj­mu Bohu?


Verš v kontexte

26 Po­z­dvih­nite oči a po­zrite, kto to stvoril! Ten, čo vy­vádza nebes­ké zá­stupy v plnom počte, všet­kých volá po mene; pre jeho veľkú silu a ne­smier­nu moc nebude chýbať ani jeden. 27 Prečo hovoríš Jákob, prečo vravíš, Iz­rael: Skrytá je moja ces­ta pred Hos­podinom a moje právo uniká môj­mu Bohu? 28 Či ne­vieš? Ne­počul si? Hos­podin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; ne­unaví sa, ne­us­tane, jeho múd­rosť ne­možno pre­skúmať.

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

27 Prečo potom povedáš, Jakobe, a hovoríš, Iz­raelu: Moja ces­ta je skrytá pred Hos­podinom, a môj súd ta pre­chádza pop­ri mojom Bohu?

Evanjelický

27 Prečo hovoríš, Jákob, a vravíš, Iz­rael: Skrytá je moja ces­ta pred Hos­podinom a moje právo uniká môj­mu Bohu?

Ekumenický

27 Prečo hovoríš Jákob, prečo vravíš, Iz­rael: Skrytá je moja ces­ta pred Hos­podinom a moje právo uniká môj­mu Bohu?

Bible21

27 Pro­č tedy říkáš, Jákobe, proč si, Iz­rae­li, stěžuješ: „Má ces­ta je Hos­po­di­nu ukrytá, můj Bůh si ne­všímá mých práv“?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček