EvanjelickýIzaiáš40,13

Izaiáš 40:13

Kto usmer­nil Ducha Hos­podinov­ho, kto bol Jeho porad­com, aby Ho poúčal?


Verš v kontexte

12 Kto zmeral svojou dlaňou vody mora, kto pre­meria piaďou nebesá, vez­me do merice prach zeme, na váhe od­váži vr­chy a pahor­ky na vážkach? 13 Kto usmer­nil Ducha Hos­podinov­ho, kto bol Jeho porad­com, aby Ho poúčal? 14 Radil sa s nie­kým, kto by Ho školil a učil pravej ces­te, kto by Ho učil ces­te po­znania a pri­vádzal Ho na chod­ník roz­um­nos­ti?

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

13 Kto vy­stihol veľkosť Ducha Hos­podinov­ho? A človek nech mu oznámi jeho radu!

Evanjelický

13 Kto usmer­nil Ducha Hos­podinov­ho, kto bol Jeho porad­com, aby Ho poúčal?

Ekumenický

13 Kto ob­siahol Ducha Hos­podina a kto ho svojou radou poúčal?

Bible21

13 Kdo Hos­po­di­nova du­cha usměrni­la stal se mu rád­cem, aby ho poučil?