EvanjelickýIzaiáš34,17

Izaiáš 34:17

On im hodil žreb, Jeho ruka im meracím pásom pri­delila krajinu. Večne ju budú vlast­niť, po všet­ky po­kolenia budú v nej bývať.


Verš v kontexte

15 Tam sa za­hniez­di sova a znesie vaj­cia, naďob­ne ich a vy­liah­ne vo svojom tieni; tam sa budú zlietať aj supy, stretať sa jeden s druhým. 16 Hľadaj­te v knihe Hos­podinovej a čítaj­te, ani jed­no z toho nechýba, lebo ús­ta Hos­podinove to roz­kázali a Jeho Duch ich zhromaždil. 17 On im hodil žreb, Jeho ruka im meracím pásom pri­delila krajinu. Večne ju budú vlast­niť, po všet­ky po­kolenia budú v nej bývať.

späť na Izaiáš, 34

Príbuzné preklady Roháček

17 a on im hodí los, a jeho ruka im ju roz­delí mer­nou šnúrou, až na veky ju zauj­mú do dedičs­tva budú v nej bývať na po­kolenie a po­kolenie.

Evanjelický

17 On im hodil žreb, Jeho ruka im meracím pásom pri­delila krajinu. Večne ju budú vlast­niť, po všet­ky po­kolenia budú v nej bývať.

Ekumenický

17 On sám ich vy­losoval, jeho ruka im met­rom roz­delila krajinu. navždy ju budú vlast­niť, z pokolenia na po­kolenie tam budú bývať.

Bible21

17 On sám jim lo­sem určí podíly, svou ru­kou jim tu zemi rozměří, aby ji navž­dy ovládli, aby v ní ži­li navěky.