EvanjelickýIzaiáš20,2

Izaiáš 20:2

v tom čase hovoril Hos­podin pro­stred­níc­tvom Izai­áša, syna Ámócov­ho: Choď, zo­bleč si vrecovinu z bedier a vy­zuj si obuv z nôh!


Verš v kontexte

1 V roku, keď prišiel do Ašdódu tar­tán , ktorého po­slal asýr­sky kráľ Sar­gon - a bojoval proti Ašdódu, aj ho dobyl - 2 v tom čase hovoril Hos­podin pro­stred­níc­tvom Izai­áša, syna Ámócov­ho: Choď, zo­bleč si vrecovinu z bedier a vy­zuj si obuv z nôh! 3 Vtedy riekol Hos­podin: Ako môj služob­ník Izai­áš chodil tri roky na­hý a bosý na znak a znamenie pre Egypt a Kúš,

späť na Izaiáš, 20

Príbuzné preklady Roháček

2 Toho času hovoril Hos­podin skr­ze Izai­áša, syna Ámosov­ho, a riekol: Idi, od­páš a slož smútočné vrece so svojich bedier a sozuj svoju obuv so svojich nôh. A učinil tak, chodil na­hý a bosý.

Evanjelický

2 v tom čase hovoril Hos­podin pro­stred­níc­tvom Izai­áša, syna Ámócov­ho: Choď, zo­bleč si vrecovinu z bedier a vy­zuj si obuv z nôh!

Ekumenický

2 V tom čase pre­hovoril Hos­podin pro­stred­níc­tvom Izai­áša, Ámocov­ho syna, tak­to: Choď, vy­zleč si vrecovinu z bedier, vy­zuj si obuv z nôh! On tak urobil a chodil na­hý a bosý.

Bible21

2 v onen čas Hos­po­din pro­mlu­vil skrze Iza­iáše, syna Amo­sova. Ře­kl mu: „Jdi a svleč si pyt­lovi­nu z be­der a zuj si obuv z nohou.“ Uči­nil to tedy a cho­dil na­hý a bosý.