RoháčekIzaiáš20,2

Izaiáš 20:2

Toho času hovoril Hos­podin skr­ze Izai­áša, syna Ámosov­ho, a riekol: Idi, od­páš a slož smútočné vrece so svojich bedier a sozuj svoju obuv so svojich nôh. A učinil tak, chodil na­hý a bosý.


Verš v kontexte

1 Roku, k­torého prišiel Tar­tán do Ašdóda, keď ho bol po­slal Sar­gon, as­sýr­sky kráľ, a keď potom bojoval proti Ašdódu a zau­jal ho. 2 Toho času hovoril Hos­podin skr­ze Izai­áša, syna Ámosov­ho, a riekol: Idi, od­páš a slož smútočné vrece so svojich bedier a sozuj svoju obuv so svojich nôh. A učinil tak, chodil na­hý a bosý. 3 A Hos­podin riekol: Ako chodí môj služob­ník Izai­áš na­hý a bosý, čo je tri roky znamením a zá­zrakom, k­toré sa vzťahujú na Egypt a na Kúša,

späť na Izaiáš, 20

Príbuzné preklady Roháček

2 Toho času hovoril Hos­podin skr­ze Izai­áša, syna Ámosov­ho, a riekol: Idi, od­páš a slož smútočné vrece so svojich bedier a sozuj svoju obuv so svojich nôh. A učinil tak, chodil na­hý a bosý.

Evanjelický

2 v tom čase hovoril Hos­podin pro­stred­níc­tvom Izai­áša, syna Ámócov­ho: Choď, zo­bleč si vrecovinu z bedier a vy­zuj si obuv z nôh!

Ekumenický

2 V tom čase pre­hovoril Hos­podin pro­stred­níc­tvom Izai­áša, Ámocov­ho syna, tak­to: Choď, vy­zleč si vrecovinu z bedier, vy­zuj si obuv z nôh! On tak urobil a chodil na­hý a bosý.

Bible21

2 v onen čas Hos­po­din pro­mlu­vil skrze Iza­iáše, syna Amo­sova. Ře­kl mu: „Jdi a svleč si pyt­lovi­nu z be­der a zuj si obuv z nohou.“ Uči­nil to tedy a cho­dil na­hý a bosý.