EvanjelickýIzaiáš19,1

Izaiáš 19:1

Výrok proti Egyp­tu. Aj­hľa, Hos­podin sa ne­sie na rých­lom ob­laku a ide do Egyp­ta. Za­chvejú sa pred ním egypt­skí bôžikovia a srd­cia Egypťanov ochab­nú v ich hrudi.


Verš v kontexte

1 Výrok proti Egyp­tu. Aj­hľa, Hos­podin sa ne­sie na rých­lom ob­laku a ide do Egyp­ta. Za­chvejú sa pred ním egypt­skí bôžikovia a srd­cia Egypťanov ochab­nú v ich hrudi. 2 Popudím Egypťanov proti Egypťanom, takže bude bojovať brat proti bratovi, jeden proti druhému, mes­to proti mes­tu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu. 3 Vy­desí sa duch Egypťanov a zničím ich zámery. Budú sa pýtať bôžikov a čarodej­níkov, duchov mŕt­vych a vešt­cov.

späť na Izaiáš, 19

Príbuzné preklady Roháček

1 Bremä Egyp­ta. Hľa, Hos­podin sa ne­sie na hus­tom ob­laku ľah­kom a prij­de do Egyp­ta. Tu sa od zdesenia zaklátia mod­ly Egyp­ta pred jeho tvárou, a srd­ce Egyp­ta sa rozp­lynie v jeho vnútor­nos­tiach.

Evanjelický

1 Výrok proti Egyp­tu. Aj­hľa, Hos­podin sa ne­sie na rých­lom ob­laku a ide do Egyp­ta. Za­chvejú sa pred ním egypt­skí bôžikovia a srd­cia Egypťanov ochab­nú v ich hrudi.

Ekumenický

1 Výrok proti Egyp­tu: Hľa, Pán sa ne­sie na rých­lom ob­laku a ide do Egyp­ta. Mod­ly Egyp­ta sa pred ním trasú a srd­ce Egyp­ta sa v hrudi roz­tápa.

Bible21

1 Or­tel nad Egyptem: Hle – Hos­po­din žene se na rych­lém oblaku, blíží se k Egyptu! Egyptské mod­ly před ním třesou se, srdce Egyp­ta se stra­chy roz­plyne.