EvanjelickýIzaiáš19,2

Izaiáš 19:2

Popudím Egypťanov proti Egypťanom, takže bude bojovať brat proti bratovi, jeden proti druhému, mes­to proti mes­tu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu.


Verš v kontexte

1 Výrok proti Egyp­tu. Aj­hľa, Hos­podin sa ne­sie na rých­lom ob­laku a ide do Egyp­ta. Za­chvejú sa pred ním egypt­skí bôžikovia a srd­cia Egypťanov ochab­nú v ich hrudi. 2 Popudím Egypťanov proti Egypťanom, takže bude bojovať brat proti bratovi, jeden proti druhému, mes­to proti mes­tu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu. 3 Vy­desí sa duch Egypťanov a zničím ich zámery. Budú sa pýtať bôžikov a čarodej­níkov, duchov mŕt­vych a vešt­cov.

späť na Izaiáš, 19

Príbuzné preklady Roháček

2 Lebo podpichnem Egypťana proti Egypťanovi, a budú bojovať brat proti svoj­mu bratovi a blížny proti svoj­mu blížnemu, mes­to proti mes­tu, kráľov­stvo proti kráľov­stvu.

Evanjelický

2 Popudím Egypťanov proti Egypťanom, takže bude bojovať brat proti bratovi, jeden proti druhému, mes­to proti mes­tu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu.

Ekumenický

2 Popudím Egypťanov medzi sebou, budú bojovať brat proti bratovi, priateľ proti priateľovi, mes­to proti mes­tu, kráľov­stvo proti kráľov­stvu.

Bible21

2 Po­pudím Egypt pro­ti Egyptu, aby bo­joval bra­tr pro­ti bratrua pří­tel pro­ti příteli, město pro­ti městua králov­ství pro­ti králov­ství.