EvanjelickýIzaiáš10,7

Izaiáš 10:7

Ale on tak ne­uvažuje a jeho srd­ce nie tak zmýšľa, lebo za­mýšľa ničiť, vy­kynožiť ne­málo národov.


Verš v kontexte

6 Proti nešľachet­nému národu po­sielam ho, príkaz mu dávam proti ľudu, na ktorý sa hnevám, uchvátiť korisť, lúpiť lup a pošliapať ako blato na uliciach. 7 Ale on tak ne­uvažuje a jeho srd­ce nie tak zmýšľa, lebo za­mýšľa ničiť, vy­kynožiť ne­málo národov. 8 Lebo hovorí: Či moje kniežatá nie sú na­pos­pol kráľmi,

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

7 Ale on tak nedumá, a jeho srd­ce to tak ne­mys­lí; ale v jeho srd­ci je myseľ zahladiť a vy­plieniť národov nie málo.

Evanjelický

7 Ale on tak ne­uvažuje a jeho srd­ce nie tak zmýšľa, lebo za­mýšľa ničiť, vy­kynožiť ne­málo národov.

Ekumenický

7 No Asýria tak ne­uvažuje, jej srd­ce tak neroz­mýšľa, ale za­mýšľa zničiť a vy­hubiť ne­málo národov.

Bible21

7 Asyr­ský král však tak­to nepřemýšlí, jiné zámě­ry nosí na srd­ci – mys­lí jen na to, jak by hubil, jak by vy­mý­til mno­hé náro­dy.