EvanjelickýIzaiáš10,29

Izaiáš 10:29

Pre­chádza cez pries­myk, Geba mu bude nocľažis­kom. Ráma sa chveje, Sau­lova Gibea ušla.


Verš v kontexte

28 pri­chádza od Aj­jatu; pre­chádza cez Mig­rón, v Mich­máši si ukladá výs­troj. 29 Pre­chádza cez pries­myk, Geba mu bude nocľažis­kom. Ráma sa chveje, Sau­lova Gibea ušla. 30 Krič hlas­no, dcéra Gal­lím; načúvaj, Lajša, od­povedz jej, Anatót!

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

29 Prej­dú priechodom; Geba, povedia, bude nám nocľažišťom. Strachom sa bude triasť Ráma; utečie Gibea Sau­lova.

Evanjelický

29 Pre­chádza cez pries­myk, Geba mu bude nocľažis­kom. Ráma sa chveje, Sau­lova Gibea ušla.

Ekumenický

29 pre­chádza cez pries­myk, v Gebe strávi noc. Ráma sa trasie, Sau­lova Gibea je na úteku.

Bible21

29 Pro­š­li průsmykem: „Přenocujeme v Gebě!“ Ráma se vyděsila, Gibea Saulova se dala na útěk.