EvanjelickýIzaiáš10,30

Izaiáš 10:30

Krič hlas­no, dcéra Gal­lím; načúvaj, Lajša, od­povedz jej, Anatót!


Verš v kontexte

29 Pre­chádza cez pries­myk, Geba mu bude nocľažis­kom. Ráma sa chveje, Sau­lova Gibea ušla. 30 Krič hlas­no, dcéra Gal­lím; načúvaj, Lajša, od­povedz jej, Anatót! 31 Mad­méná je na úteku, obyvatelia Gébímu bežia.

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

30 Nariekaj hlas­ne, dcéro Gal­lima! Po­zoruj ušima Lai­šo! Úbohý Anatót!

Evanjelický

30 Krič hlas­no, dcéra Gal­lím; načúvaj, Lajša, od­povedz jej, Anatót!

Ekumenický

30 Krič z celého hrd­la, dcéra Gal­lím! Počúvaj, Lajša! Od­povedz jej, Anatót!

Bible21

30 Ga­lim­ská dce­ro, hla­si­tě naříkej! Laišo, poslouchej! Anatote, při­dej se!