EvanjelickýHaggeus1,10

Haggeus 1:10

Pre­to nebesá nad vami odo­preli rosu a zem odo­prela úrodu.


Verš v kontexte

9 Očakávali ste mnoho, a je z toho málo; keď ste to do­viez­li domov, ja som to od­fúkol. Prečo? hovorí Hos­podin moc­nos­tí. Pre môj dom, ktorý je v tros­kách; ale každému z vás ide len o jeho dom. 10 Pre­to nebesá nad vami odo­preli rosu a zem odo­prela úrodu. 11 Pri­volal som suchotu na zem a na vr­chy, i na obilie a na mušt, na olej a na všet­ko, čo vy­dáva zem, na človeka i na dobytok, a na všet­ko, čo sa zís­kava rukami.

späť na Haggeus, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Pre­to sa pre vás za­vrely nebesia, takže nedávajú rosy, a zem sa za­vrela so svojou úrodou.

Evanjelický

10 Pre­to nebesá nad vami odo­preli rosu a zem odo­prela úrodu.

Ekumenický

10 Pre­to nebesá nad vami odo­preli rosu a zem odo­prela úrodu.

Bible21

10 Pro­to nad vá­mi nebe za­drže­lo rosu a země za­drže­la svou úro­du.