EkumenickýHaggeus1,10

Haggeus 1:10

Pre­to nebesá nad vami odo­preli rosu a zem odo­prela úrodu.


Verš v kontexte

9 Očakávali ste mnoho, ale je z toho málo. Keď ste to do­viez­li domov, ja som to od­fúkol. Prečo? — pýta sa Hos­podin zá­stupov. Pre môj dom, ktorý je v troskách. Každému z vás však ide len o vlastný dom. 10 Pre­to nebesá nad vami odo­preli rosu a zem odo­prela úrodu. 11 Pri­volal som suchotu na zem, na vr­chy a na obilie, na mušt a na olej, na všet­ko, čo vy­dáva zem, na človeka i na dobytok a na všet­ko, čo sa zís­kava rukami.

späť na Haggeus, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Pre­to sa pre vás za­vrely nebesia, takže nedávajú rosy, a zem sa za­vrela so svojou úrodou.

Evanjelický

10 Pre­to nebesá nad vami odo­preli rosu a zem odo­prela úrodu.

Ekumenický

10 Pre­to nebesá nad vami odo­preli rosu a zem odo­prela úrodu.

Bible21

10 Pro­to nad vá­mi nebe za­drže­lo rosu a země za­drže­la svou úro­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček