Evanjelický1. Mojžišova27,43

1. Mojžišova 27:43

Genesis

Teraz ma syn môj, počúvaj: Po­ber sa a uteč k môj­mu bratovi Lábánovi do Cháránu.


Verš v kontexte

42 Keď Rebeke oznámili reči jej staršieho syna Ézava, dala si za­volať svoj­ho mladšieho syna Jákoba a po­vedala mu: Hľa, tvoj brat Ézav ti strojí po­mstu a chce ťa za­biť. 43 Teraz ma syn môj, počúvaj: Po­ber sa a uteč k môj­mu bratovi Lábánovi do Cháránu. 44 Zo­staň pri ňom nejaký čas, kým sa ne­utíši zúrivosť tvoj­ho brata,

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

43 Pre­to teraz, môj synu, po­slúch­ni na môj hlas a vstaň a uteč k Lábanovi, môj­mu bratovi do Chárana.

Evanjelický

43 Teraz ma syn môj, počúvaj: Po­ber sa a uteč k môj­mu bratovi Lábánovi do Cháránu.

Ekumenický

43 Teraz ma, syn môj, po­slúch­ni: Ujdi k môjmu bratovi Lábanovi do Cháranu.

Bible21

43 Nyní mě te­dy, synu můj, po­s­lech­ni: vstaň a uteč k mé­mu brat­ru Lábanovi do Cháranu.