Roháček1. Mojžišova27,43

1. Mojžišova 27:43

Genesis

Pre­to teraz, môj synu, po­slúch­ni na môj hlas a vstaň a uteč k Lábanovi, môj­mu bratovi do Chárana.


Verš v kontexte

42 A oznámené boly Rebeke slová Ezava, jej staršieho syna. Pre­to pošlúc za­volala Jakoba, svoj­ho mladšieho syna a po­vedala mu: Hľa, Ezav, tvoj brat, sa teší ohľad­ne teba, že ťa za­bije. 43 Pre­to teraz, môj synu, po­slúch­ni na môj hlas a vstaň a uteč k Lábanovi, môj­mu bratovi do Chárana. 44 A budeš bývať u neho nejaký čas, do­kiaľ sa ne­od­vráti prchlivosť tvoj­ho brata.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

43 Pre­to teraz, môj synu, po­slúch­ni na môj hlas a vstaň a uteč k Lábanovi, môj­mu bratovi do Chárana.

Evanjelický

43 Teraz ma syn môj, počúvaj: Po­ber sa a uteč k môj­mu bratovi Lábánovi do Cháránu.

Ekumenický

43 Teraz ma, syn môj, po­slúch­ni: Ujdi k môjmu bratovi Lábanovi do Cháranu.

Bible21

43 Nyní mě te­dy, synu můj, po­s­lech­ni: vstaň a uteč k mé­mu brat­ru Lábanovi do Cháranu.