Evanjelický1. Mojžišova27,36

1. Mojžišova 27:36

Genesis

Nato Ézav po­vedal: Či ne­má právom meno Jákob , veď ma už dva razy pod­viedol: Vzal mi pr­voroden­stvo, a teraz, hľa, uchvátil mi po žeh­nanie. A do­dal: Pre mňa si nezachoval požeh­nanie?


Verš v kontexte

35 Ten však od­povedal: Tvoj brat prišiel pod­vod­ne a uchvátil ti požeh­nanie. 36 Nato Ézav po­vedal: Či ne­má právom meno Jákob , veď ma už dva razy pod­viedol: Vzal mi pr­voroden­stvo, a teraz, hľa, uchvátil mi po žeh­nanie. A do­dal: Pre mňa si nezachoval požeh­nanie? 37 Izák od­povedal Ézavovi: Hľa, pánom som ho ustanovil nad tebou, a všet­kých jeho bratov som mu dal za sluhov, obilím i muštom som ho za­opat­ril. Čože môžem urobiť pre teba, syn môj?

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

36 A po­vedal: Správ­ne na­zvali jeho meno Jakob, lebo ma toto už druhý raz oklamal: vzal moje pr­voroden­stvo a hľa, teraz vzal i moje požeh­nanie. A do­dal: Či si pre mňa ne­od­ložil požeh­nania?

Evanjelický

36 Nato Ézav po­vedal: Či ne­má právom meno Jákob , veď ma už dva razy pod­viedol: Vzal mi pr­voroden­stvo, a teraz, hľa, uchvátil mi po žeh­nanie. A do­dal: Pre mňa si nezachoval požeh­nanie?

Ekumenický

36 Ézav po­vedal: Právom do­stal meno Jákob. Už druhý raz ma pod­viedol. Pred­tým mi vzal pr­voroden­stvo a teraz ma ob­ral aj o požehnanie. Ešte sa spýtal: Pre mňa už ne­máš požeh­nanie?

Bible21

36 Tu zvo­lal: „Tak pro­to do­stal jméno Jákob, Pod­razák! Vž­dyť mě už dva­krát pod­razil: vzal mi prvo­ro­zen­ství a hle, teď mi vzal i požehnání!“ Po­tom se ze­ptal: „Copak ti ne­zbylo žádné požeh­nání pro mě?“