Evanjelický1. Mojžišova27,27

1. Mojžišova 27:27

Genesis

A on pri­stúpil a boz­kal ho. Keď za­cítil vôňu jeho šiat, požeh­nal ho a po­vedal:


Verš v kontexte

26 Po­tom mu otec Izák po­vedal: Pri­stúp, syn môj, a boz­kaj ma. 27 A on pri­stúpil a boz­kal ho. Keď za­cítil vôňu jeho šiat, požeh­nal ho a po­vedal: 28 Hľa, vôňa syna môj­ho je ako vôňa poľa, ktoré požeh­nal Hos­podin. Daj ti Boh z nebes­kej rosy, zo žír­nych strání zeme, i hoj­nosť obilia a muštu.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

27 A pri­stúpil a boz­kal ho. Tu za­voňal vôňu jeho šiat a požeh­nal ho a riekol: Po­zri, vôňa môj­ho syna je ako vôňa poľa, ktoré požeh­nal Hos­podin.

Evanjelický

27 A on pri­stúpil a boz­kal ho. Keď za­cítil vôňu jeho šiat, požeh­nal ho a po­vedal:

Ekumenický

27 On pri­stúpil a boz­kal ho. Keď pocítil vôňu jeho šiat, požeh­nal ho a po­vedal: Hľa, vôňa môj­ho syna je ako vôňa poľa, ktoré požeh­nal Hos­podin.

Bible21

27 Přistou­pil tedy a po­lí­bil ho. A když Izák ucí­til vůni jeho šatů, tak­to mu požehnal: „Hle, vůně mého syna – jak vůně pole, jemuž Hos­po­din žeh­ná!