Evanjelický1. Mojžišova27,28

1. Mojžišova 27:28

Genesis

Hľa, vôňa syna môj­ho je ako vôňa poľa, ktoré požeh­nal Hos­podin. Daj ti Boh z nebes­kej rosy, zo žír­nych strání zeme, i hoj­nosť obilia a muštu.


Verš v kontexte

27 A on pri­stúpil a boz­kal ho. Keď za­cítil vôňu jeho šiat, požeh­nal ho a po­vedal: 28 Hľa, vôňa syna môj­ho je ako vôňa poľa, ktoré požeh­nal Hos­podin. Daj ti Boh z nebes­kej rosy, zo žír­nych strání zeme, i hoj­nosť obilia a muštu. 29 A nech ti slúžia národy a kmene sa ti klaňajú. Buď pánom svojim bratom, nech sa ti klaňajú synovia tvojej mat­ky. Nech je pre­kliaty, kto ťa pre­klína, no požeh­naný, kto ťa požeh­náva.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

28 Nechže ti dá Bôh z rosy neba a zo všelijakého tuku zeme, hoj­nosť obilia a hroz­novej šťavy.

Evanjelický

28 Hľa, vôňa syna môj­ho je ako vôňa poľa, ktoré požeh­nal Hos­podin. Daj ti Boh z nebes­kej rosy, zo žír­nych strání zeme, i hoj­nosť obilia a muštu.

Ekumenický

28 Nech ti dá Boh z nebeskej rosy a z úrodnosti zeme, i hoj­nosť obilia a muštu!

Bible21

28 Ať Hos­po­din dá ti ne­bes­kou rosu, úrodnou zem, obilí i víno v hojnosti.