Evanjelický1. Mojžišova22,20

1. Mojžišova 22:20

Genesis

Po tých­to udalos­tiach oznámili Ab­rahámovi: Aj Mil­ká porodila synov tvoj­mu bratovi Náchórovi:


Verš v kontexte

19 Nato sa Ab­rahám vrátil ku svojim sluhom. Po­tom vstali a spolu šli do Beér-Šeby; a Ab­rahám býval v Beér-Šebe. 20 Po tých­to udalos­tiach oznámili Ab­rahámovi: Aj Mil­ká porodila synov tvoj­mu bratovi Náchórovi: 21 pr­vorodeného Úca a jeho brata Búza a Kemúéla, otca Arámov­ho;

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

20 A stalo sa po tých­to udalos­tiach, že bolo oznámené Ab­rahámovi, hľa, vraj i Mil­ka porodila synov Náchorovi, tvoj­mu bratovi,

Evanjelický

20 Po tých­to udalos­tiach oznámili Ab­rahámovi: Aj Mil­ká porodila synov tvoj­mu bratovi Náchórovi:

Ekumenický

20 Po tých­to udalos­tiach oznámili Ab­rahámovi: Mil­ka porodila synov tvoj­mu bratovi Náchorovi:

Bible21

20 Po nějaké době bylo Abraha­movi ozná­meno: „Hle, také Milka po­ro­di­la syny tvé­mu brat­ru Nácho­rovi: