Evanjelický1. Mojžišova22,21

1. Mojžišova 22:21

Genesis

pr­vorodeného Úca a jeho brata Búza a Kemúéla, otca Arámov­ho;


Verš v kontexte

20 Po tých­to udalos­tiach oznámili Ab­rahámovi: Aj Mil­ká porodila synov tvoj­mu bratovi Náchórovi: 21 pr­vorodeného Úca a jeho brata Búza a Kemúéla, otca Arámov­ho; 22 i Keseda, Chazóa, Pil­dáša, Jid­láfa a Betúéla.

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

21 Úca, jeho pr­vorodeného, a Búza jeho brata, a Kemuela, otca Aramov­ho,

Evanjelický

21 pr­vorodeného Úca a jeho brata Búza a Kemúéla, otca Arámov­ho;

Ekumenický

21 pr­vorodeného Úca, jeho brata Búza a Kemúela, Aramov­ho ot­ca,

Bible21

21 svého prvo­ro­zeného Úce, jeho bra­t­ra Búze a Ke­mue­le (ot­ce Ara­mova),