Evanjelický1. Mojžišova22,13

1. Mojžišova 22:13

Genesis

Vtedy Ab­rahám po­z­dvihol oči a zbadal, že v húšti je baran za­chytený za rohy. Ab­rahám šiel, vzal barana a na­mies­to svoj­ho syna ho obetoval ako spaľovanú obeť.


Verš v kontexte

12 Tu mu on riekol: Ne­vys­tieraj ruku na chlap­ca a ne­ub­ližuj mu, lebo teraz som spoz­nal, že sa bojíš Boha, a ne­odop­rel si mi ani svoj­ho syna, svoj­ho jediného syna. 13 Vtedy Ab­rahám po­z­dvihol oči a zbadal, že v húšti je baran za­chytený za rohy. Ab­rahám šiel, vzal barana a na­mies­to svoj­ho syna ho obetoval ako spaľovanú obeť. 14 Vtedy Ab­rahám po­menoval to mies­to: Hos­podin si vy­hliad­ne, ako sa pod­nes hovorí: Na vr­chu si Hos­podin vy­hliad­ne.

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

13 A Ab­rahám po­z­dvihol svoje oči a videl a hľa, baran bol za ním chytený v kroví za rohy. A Ab­rahám pošiel, vzal barana a obetoval ho v zápal­nú obeť mies­to svoj­ho syna.

Evanjelický

13 Vtedy Ab­rahám po­z­dvihol oči a zbadal, že v húšti je baran za­chytený za rohy. Ab­rahám šiel, vzal barana a na­mies­to svoj­ho syna ho obetoval ako spaľovanú obeť.

Ekumenický

13 Ab­rahám sa roz­hliadol a v kroví uzrel barana za­chyteného za rohy. Ab­rahám šiel, vzal barana a obetoval ho na­mies­to svoj­ho syna ako spaľovanú obetu.

Bible21

13 Abraham tedy vzhlé­dl a hle, uvi­děl za se­bou be­ra­na uvízlého za rohy v křoví. Abraham tedy šel, vzal toho be­ra­na a obětoval ho jako zápalnou oběť místo svého sy­na.