Ekumenický1. Mojžišova22,13

1. Mojžišova 22:13

Genesis

Ab­rahám sa roz­hliadol a v kroví uzrel barana za­chyteného za rohy. Ab­rahám šiel, vzal barana a obetoval ho na­mies­to svoj­ho syna ako spaľovanú obetu.


Verš v kontexte

12 An­jel mu po­vedal: Nedotýkaj sa chlap­ca, ne­ub­líž mu! Teraz viem, že sa bojíš Boha, lebo si mi ne­odop­rel ani svoj­ho jediného syna. 13 Ab­rahám sa roz­hliadol a v kroví uzrel barana za­chyteného za rohy. Ab­rahám šiel, vzal barana a obetoval ho na­mies­to svoj­ho syna ako spaľovanú obetu. 14 Ab­rahám na­zval toto mies­to: Hos­podin sa po­stará. Tak sa do­dnes hovorí: Na vr­chu sa Hos­podin po­stará.

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

13 A Ab­rahám po­z­dvihol svoje oči a videl a hľa, baran bol za ním chytený v kroví za rohy. A Ab­rahám pošiel, vzal barana a obetoval ho v zápal­nú obeť mies­to svoj­ho syna.

Evanjelický

13 Vtedy Ab­rahám po­z­dvihol oči a zbadal, že v húšti je baran za­chytený za rohy. Ab­rahám šiel, vzal barana a na­mies­to svoj­ho syna ho obetoval ako spaľovanú obeť.

Ekumenický

13 Ab­rahám sa roz­hliadol a v kroví uzrel barana za­chyteného za rohy. Ab­rahám šiel, vzal barana a obetoval ho na­mies­to svoj­ho syna ako spaľovanú obetu.

Bible21

13 Abraham tedy vzhlé­dl a hle, uvi­děl za se­bou be­ra­na uvízlého za rohy v křoví. Abraham tedy šel, vzal toho be­ra­na a obětoval ho jako zápalnou oběť místo svého sy­na.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček