Evanjelický1. Mojžišova22,14

1. Mojžišova 22:14

Genesis

Vtedy Ab­rahám po­menoval to mies­to: Hos­podin si vy­hliad­ne, ako sa pod­nes hovorí: Na vr­chu si Hos­podin vy­hliad­ne.


Verš v kontexte

13 Vtedy Ab­rahám po­z­dvihol oči a zbadal, že v húšti je baran za­chytený za rohy. Ab­rahám šiel, vzal barana a na­mies­to svoj­ho syna ho obetoval ako spaľovanú obeť. 14 Vtedy Ab­rahám po­menoval to mies­to: Hos­podin si vy­hliad­ne, ako sa pod­nes hovorí: Na vr­chu si Hos­podin vy­hliad­ne. 15 Po­tom an­jel Hos­podinov za­volal z neba na Ab­raháma druhý raz

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

14 A Ab­rahám na­zval meno toho mies­ta: Jehova-jireh, jako sa hovorí do dnes: Na vr­chu Hos­podinovom sa uvidí.

Evanjelický

14 Vtedy Ab­rahám po­menoval to mies­to: Hos­podin si vy­hliad­ne, ako sa pod­nes hovorí: Na vr­chu si Hos­podin vy­hliad­ne.

Ekumenický

14 Ab­rahám na­zval toto mies­to: Hos­podin sa po­stará. Tak sa do­dnes hovorí: Na vr­chu sa Hos­podin po­stará.

Bible21

14 To místo pak Abraham na­zval „Hos­po­din opatří,“ takže se dodnes říká: „­Na Hos­po­di­nově hoře se opatří.“