EvanjelickýFilipským1,19

Filipským 1:19

Veď viem, že mi to (všet­ko) po­slúži na spasenie pre vaše mod­lit­by a po­mocou Ducha Ježiša Kris­ta,


Verš v kontexte

18 Ale čo? Nech sa len Kris­tus zves­tuje akokoľvek, či na­oko a či úp­rim­ne, ja sa tomu len teším a budem tešiť. 19 Veď viem, že mi to (všet­ko) po­slúži na spasenie pre vaše mod­lit­by a po­mocou Ducha Ježiša Kris­ta, 20 ako aj vrúc­ne čakám a dúfam, že v ničom nebudem za­han­bený, ale že so všet­kou ot­vorenosťou ako vždy, tak aj teraz, len Kris­tus bude os­lávený na mojom tele, už či životom, a či sm­rťou.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 lebo viem, že mi to bude na spásu skr­ze vašu pros­bu a na­pomáhanie Ducha Ježiša Kris­ta

Evanjelický

19 Veď viem, že mi to (všet­ko) po­slúži na spasenie pre vaše mod­lit­by a po­mocou Ducha Ježiša Kris­ta,

Ekumenický

19 Viem pred­sa, že mi to po­slúži na spásu pre vašu mod­lit­bu a po­moc Ducha Ježiša Kris­ta.

Bible21

19 vím, že díky vaší mod­lit­bě a po­mo­ci Du­cha Ježíše Krista to vše po­ve­de k mé záchraně.