RoháčekFilipským1,19

Filipským 1:19

lebo viem, že mi to bude na spásu skr­ze vašu pros­bu a na­pomáhanie Ducha Ježiša Kris­ta


Verš v kontexte

18 Ale čože? Však akým­koľvek už spôsobom, buď pod zámien­kou buď v prav­de, Kris­tus sa zves­tuje, a tomu sa radujem, ale sa i budem radovať, 19 lebo viem, že mi to bude na spásu skr­ze vašu pros­bu a na­pomáhanie Ducha Ježiša Kris­ta 20 podľa môj­ho túžobného očakávania a mojej nádeje, že nebudem v ničom za­han­bený, ale celou smelosťou, jako vždyc­ky tak i teraz bude veličený Kris­tus v mojom tele buď životom buď sm­rťou.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 lebo viem, že mi to bude na spásu skr­ze vašu pros­bu a na­pomáhanie Ducha Ježiša Kris­ta

Evanjelický

19 Veď viem, že mi to (všet­ko) po­slúži na spasenie pre vaše mod­lit­by a po­mocou Ducha Ježiša Kris­ta,

Ekumenický

19 Viem pred­sa, že mi to po­slúži na spásu pre vašu mod­lit­bu a po­moc Ducha Ježiša Kris­ta.

Bible21

19 vím, že díky vaší mod­lit­bě a po­mo­ci Du­cha Ježíše Krista to vše po­ve­de k mé záchraně.