Bible21Filipským1,19

Filipským 1:19

vím, že díky vaší mod­lit­bě a po­mo­ci Du­cha Ježíše Krista to vše po­ve­de k mé záchraně.


Verš v kontexte

18 Ale co na tom! Hlavně že se jakýmko­li způso­bem, ať už naoko nebo oprav­dově, káže Kristus. Raduji se tedy a budu se ra­dovat i na­dále, ne­boť 19 vím, že díky vaší mod­lit­bě a po­mo­ci Du­cha Ježíše Krista to vše po­ve­de k mé záchraně. 20 Už se ne­mo­hu doč­kat! Mám to­tiž na­dě­ji, že v ničem ne­bu­du za­hanben, ale že nyní, tak jako vž­dy, bude na mém těle veřejně osla­ven Kri­stus, ať už skrze život ane­bo smrt.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 lebo viem, že mi to bude na spásu skr­ze vašu pros­bu a na­pomáhanie Ducha Ježiša Kris­ta

Evanjelický

19 Veď viem, že mi to (všet­ko) po­slúži na spasenie pre vaše mod­lit­by a po­mocou Ducha Ježiša Kris­ta,

Ekumenický

19 Viem pred­sa, že mi to po­slúži na spásu pre vašu mod­lit­bu a po­moc Ducha Ježiša Kris­ta.

Bible21

19 vím, že díky vaší mod­lit­bě a po­mo­ci Du­cha Ježíše Krista to vše po­ve­de k mé záchraně.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček