EvanjelickýEzechiel48,12

Ezechiel 48:12

im má pat­riť územie dáv­ky darované z území krajiny ako najs­vätejšie pri území levítov.


Verš v kontexte

11 Po­svät­ným kňazom z po­tom­stva Cádokov­ho, ktorí konali moju službu a ktorí neb­lúdili vtedy, keď blúdili Iz­rael­ci, ako zblúdili levíti, 12 im má pat­riť územie dáv­ky darované z území krajiny ako najs­vätejšie pri území levítov. 13 Levítom má pat­riť podob­né územie, ako je územie kňazov: dvad­saťpäťtisíc lakťov dĺžky a desaťtisíc lakťov šír­ky. Spolu dvad­saťpäťtisíc lakťov dĺžky a dvad­saťtisíc lakťov šír­ky.

späť na Ezechiel, 48

Príbuzné preklady Roháček

12 A budú mať osobit­nú obeť po­z­dvi­hnutia, z obeti po­z­dvi­hnutia zeme, svätos­väté, pop­ri území Levitov.

Evanjelický

12 im má pat­riť územie dáv­ky darované z území krajiny ako najs­vätejšie pri území levítov.

Ekumenický

12 im má pat­riť územie dáv­ky darované z území krajiny ako najs­vätejšie pri území levitov.

Bible21

12 Pro­to jim jako zvláštní dar z ode­vzdaného podílu země připadne ten­to sva­tosvatý díl ve­dle území levi­tů.