EvanjelickýEzechiel19,7

Ezechiel 19:7

Zrúcal ich paláce a spus­tošil ich mes­tá; pred jeho zvučným revom desila sa krajina, i čo bolo v nej.


Verš v kontexte

6 Pre­chádzal sa upro­stred levov, stal sa mladým levom. Na­učil sa tr­hať korisť, žrával ľudí. 7 Zrúcal ich paláce a spus­tošil ich mes­tá; pred jeho zvučným revom desila sa krajina, i čo bolo v nej. 8 Po­stavili sa proti nemu národy z okolitých krajín, rozo­streli na neho svoju sieť, lapený bol do ich jamy.

späť na Ezechiel, 19

Príbuzné preklady Roháček

7 po­znal svoje vdovy a spus­tošil ich mes­tá, takže spu­stla zem i jej náp­lň od hlasu jeho revu.

Evanjelický

7 Zrúcal ich paláce a spus­tošil ich mes­tá; pred jeho zvučným revom desila sa krajina, i čo bolo v nej.

Ekumenický

7 Zrúcal ich paláce a spus­tošil ich mes­tá; pred jeho zvučným revom desila sa krajina, i čo bolo v nej.

Bible21

7 Je­jich pevnosti boři­la pustošil je­jich města. Země i všich­ni, kdo ži­li v ní, se děsi­li, když řval.