EvanjelickýEzechiel19,6

Ezechiel 19:6

Pre­chádzal sa upro­stred levov, stal sa mladým levom. Na­učil sa tr­hať korisť, žrával ľudí.


Verš v kontexte

5 Keď čakajúca levica videla, že za­hynula jej nádej, vzala jed­no z mláďat, mladým levom ho urobila. 6 Pre­chádzal sa upro­stred levov, stal sa mladým levom. Na­učil sa tr­hať korisť, žrával ľudí. 7 Zrúcal ich paláce a spus­tošil ich mes­tá; pred jeho zvučným revom desila sa krajina, i čo bolo v nej.

späť na Ezechiel, 19

Príbuzné preklady Roháček

6 A chodil si medzi ľvami a stal sa z neho mladý lev; ale sa na­učil lúpežiť a žrával ľudí;

Evanjelický

6 Pre­chádzal sa upro­stred levov, stal sa mladým levom. Na­učil sa tr­hať korisť, žrával ľudí.

Ekumenický

6 Kráčal upro­stred levov, stal sa mladým levom. Na­učil sa tr­hať korisť a požierať ľudí.

Bible21

6 Vy­kračoval si mezi šelmami, dravý lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral!