EvanjelickýEzdráš1,9

Ezdráš 1:9

Ich počet bol: trid­sať zlatých mís, tisíc striebor­ných mís, dvad­saťdeväť nožov;


Verš v kontexte

8 Perz­ský kráľ Kýros ho odo­vzdal do rúk správ­covi po­kladu Mit­redatovi, a ten vy­účtoval jud­skému kniežaťu Šéšbac­carovi. 9 Ich počet bol: trid­sať zlatých mís, tisíc striebor­ných mís, dvad­saťdeväť nožov; 10 trid­sať zlatých čiaš, štyris­todesať striebor­ných čiaš a tisíc iných nádob.

späť na Ezdráš, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A toto bol ich počet: trid­sať zlatých mís, tisíc striebor­ných mís, dvad­saťdeväť veľkých nožov,

Evanjelický

9 Ich počet bol: trid­sať zlatých mís, tisíc striebor­ných mís, dvad­saťdeväť nožov;

Ekumenický

9 Toto je ich počet: trid­sať zlatých mís, tisíc striebor­ných mís, dvad­saťdeväť nožov,

Bible21

9 Zde je je­jich výčet: nádoby zlaté 30nádo­by stříbrné 1 000sí­ta 29