EvanjelickýEzdráš1,10

Ezdráš 1:10

trid­sať zlatých čiaš, štyris­todesať striebor­ných čiaš a tisíc iných nádob.


Verš v kontexte

9 Ich počet bol: trid­sať zlatých mís, tisíc striebor­ných mís, dvad­saťdeväť nožov; 10 trid­sať zlatých čiaš, štyris­todesať striebor­ných čiaš a tisíc iných nádob. 11 Všet­kých zlatých a striebor­ných nádob bolo päťtisícštyris­to. Všet­ko to vzal Šéšbac­car so sebou, keď sa zajat­ci vracali z Babylonu do Jeruzalema.

späť na Ezdráš, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 trid­sať zlatých po­hárov, štyris­to desať striebor­ných po­hárov druho­tried­nych a iných nádob tisíc.

Evanjelický

10 trid­sať zlatých čiaš, štyris­todesať striebor­ných čiaš a tisíc iných nádob.

Ekumenický

10 trid­sať zlatých čiaš, štyris­todesať druhoradých striebor­ných čiaš, tisíc iných nádob;

Bible21

10 mísy zlaté 30mísy stříbrné dvo­ji­té 410nádo­by ostatní 1 000.