EkumenickýEzdráš1,9

Ezdráš 1:9

Toto je ich počet: trid­sať zlatých mís, tisíc striebor­ných mís, dvad­saťdeväť nožov,


Verš v kontexte

8 Perz­ský kráľ Kýros ich vy­dal pro­stred­níc­tvom po­klad­níka Mit­redáta a ten ich pre­počítané odo­vzdal jud­skému kniežaťu Šéšbac­carovi. 9 Toto je ich počet: trid­sať zlatých mís, tisíc striebor­ných mís, dvad­saťdeväť nožov, 10 trid­sať zlatých čiaš, štyris­todesať druhoradých striebor­ných čiaš, tisíc iných nádob;

späť na Ezdráš, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A toto bol ich počet: trid­sať zlatých mís, tisíc striebor­ných mís, dvad­saťdeväť veľkých nožov,

Evanjelický

9 Ich počet bol: trid­sať zlatých mís, tisíc striebor­ných mís, dvad­saťdeväť nožov;

Ekumenický

9 Toto je ich počet: trid­sať zlatých mís, tisíc striebor­ných mís, dvad­saťdeväť nožov,

Bible21

9 Zde je je­jich výčet: nádoby zlaté 30nádo­by stříbrné 1 000sí­ta 29

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček