RoháčekEzdráš1,9

Ezdráš 1:9

A toto bol ich počet: trid­sať zlatých mís, tisíc striebor­ných mís, dvad­saťdeväť veľkých nožov,


Verš v kontexte

8 A Cýrus, perz­ský kráľ, ich vy­dal skr­ze Mit­redata, správ­cu po­kladu, ktorý ich odčítal Šešbacarovi, jud­skému kniežaťu. 9 A toto bol ich počet: trid­sať zlatých mís, tisíc striebor­ných mís, dvad­saťdeväť veľkých nožov, 10 trid­sať zlatých po­hárov, štyris­to desať striebor­ných po­hárov druho­tried­nych a iných nádob tisíc.

späť na Ezdráš, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A toto bol ich počet: trid­sať zlatých mís, tisíc striebor­ných mís, dvad­saťdeväť veľkých nožov,

Evanjelický

9 Ich počet bol: trid­sať zlatých mís, tisíc striebor­ných mís, dvad­saťdeväť nožov;

Ekumenický

9 Toto je ich počet: trid­sať zlatých mís, tisíc striebor­ných mís, dvad­saťdeväť nožov,

Bible21

9 Zde je je­jich výčet: nádoby zlaté 30nádo­by stříbrné 1 000sí­ta 29