Evanjelický2. Mojžišova1,15

2. Mojžišova 1:15

Exodus

Vtedy po­vedal egypt­ský kráľ heb­rej­ským pôrod­ným babám, z ktorých jed­na sa volala Šif­rá a druhá Púá:


Verš v kontexte

14 a str­pčovali im život tvrdou prácou s hlinou a teh­lami i všelijakou poľnou robotou. 15 Vtedy po­vedal egypt­ský kráľ heb­rej­ským pôrod­ným babám, z ktorých jed­na sa volala Šif­rá a druhá Púá: 16 Keď po­máhate heb­rej­ským ženám pri pôrode, dávaj­te po­zor na po­hlavie: ak je to syn, usmrťte ho, ale ak dcéra, nechaj­te ju nažive.

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A egypt­ský kráľ rozkázal porod­ným babám heb­rej­ským, z ktorých jed­nej bolo meno Šif­ra, a druhej Pua,

Evanjelický

15 Vtedy po­vedal egypt­ský kráľ heb­rej­ským pôrod­ným babám, z ktorých jed­na sa volala Šif­rá a druhá Púá:

Ekumenický

15 Vtedy egypt­ský kráľ pri­kázal heb­rej­ským pôrod­ným babiciam, z ktorých jed­na sa volala Šif­rá a druhá Púa:

Bible21

15 Egyptský král teh­dy ře­kl hebrej­ským po­rodním bábám (z ni­chž jed­na se jmenova­la Šif­ra a druhá Pua):