Evanjelický2. Mojžišova1,14

2. Mojžišova 1:14

Exodus

a str­pčovali im život tvrdou prácou s hlinou a teh­lami i všelijakou poľnou robotou.


Verš v kontexte

13 Egypťania zo­tročovali Iz­rael­cov týraním 14 a str­pčovali im život tvrdou prácou s hlinou a teh­lami i všelijakou poľnou robotou. 15 Vtedy po­vedal egypt­ský kráľ heb­rej­ským pôrod­ným babám, z ktorých jed­na sa volala Šif­rá a druhá Púá:

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 A str­pčovali ich život tvrdou prácou, blatom a teh­lami, a všelijakou prácou na poli, a k tomu každou inou svojou prácou, ktorú konali nimi, ukrut­ne ich utláčajúc.

Evanjelický

14 a str­pčovali im život tvrdou prácou s hlinou a teh­lami i všelijakou poľnou robotou.

Ekumenický

14 Život im str­pčovali ťažkou prácou s hlinou a teh­lami; donucovali ich konať poľné a roz­ličné iné roboty.

Bible21

14 Ztrpčova­li jim život těžkou dři­nou s hliněný­mi cihla­mi i vše­možnou dři­nou na po­li. Do vší té dři­ny je ne­mi­lo­srdně nu­ti­li.