Roháček2. Mojžišova1,15

2. Mojžišova 1:15

Exodus

A egypt­ský kráľ rozkázal porod­ným babám heb­rej­ským, z ktorých jed­nej bolo meno Šif­ra, a druhej Pua,


Verš v kontexte

14 A str­pčovali ich život tvrdou prácou, blatom a teh­lami, a všelijakou prácou na poli, a k tomu každou inou svojou prácou, ktorú konali nimi, ukrut­ne ich utláčajúc. 15 A egypt­ský kráľ rozkázal porod­ným babám heb­rej­ským, z ktorých jed­nej bolo meno Šif­ra, a druhej Pua, 16 a po­vedal: Keď budete po­máhať heb­rej­ským ženám pri pôrode a budete hľadieť na rodenie, vtedy, ak bude syn, za­bijete ho, a keď dcéra, bude žiť.

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A egypt­ský kráľ rozkázal porod­ným babám heb­rej­ským, z ktorých jed­nej bolo meno Šif­ra, a druhej Pua,

Evanjelický

15 Vtedy po­vedal egypt­ský kráľ heb­rej­ským pôrod­ným babám, z ktorých jed­na sa volala Šif­rá a druhá Púá:

Ekumenický

15 Vtedy egypt­ský kráľ pri­kázal heb­rej­ským pôrod­ným babiciam, z ktorých jed­na sa volala Šif­rá a druhá Púa:

Bible21

15 Egyptský král teh­dy ře­kl hebrej­ským po­rodním bábám (z ni­chž jed­na se jmenova­la Šif­ra a druhá Pua):