Ekumenický2. Mojžišova1,15

2. Mojžišova 1:15

Exodus

Vtedy egypt­ský kráľ pri­kázal heb­rej­ským pôrod­ným babiciam, z ktorých jed­na sa volala Šif­rá a druhá Púa:


Verš v kontexte

14 Život im str­pčovali ťažkou prácou s hlinou a teh­lami; donucovali ich konať poľné a roz­ličné iné roboty. 15 Vtedy egypt­ský kráľ pri­kázal heb­rej­ským pôrod­ným babiciam, z ktorých jed­na sa volala Šif­rá a druhá Púa: 16 Keď budete po­máhať pri pôrode heb­rej­ským ženám, daj­te po­zor na po­hlavie: Ak je to chlapec, usmrťte ho, ak dievča, nechaj­te ho nažive!

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A egypt­ský kráľ rozkázal porod­ným babám heb­rej­ským, z ktorých jed­nej bolo meno Šif­ra, a druhej Pua,

Evanjelický

15 Vtedy po­vedal egypt­ský kráľ heb­rej­ským pôrod­ným babám, z ktorých jed­na sa volala Šif­rá a druhá Púá:

Ekumenický

15 Vtedy egypt­ský kráľ pri­kázal heb­rej­ským pôrod­ným babiciam, z ktorých jed­na sa volala Šif­rá a druhá Púa:

Bible21

15 Egyptský král teh­dy ře­kl hebrej­ským po­rodním bábám (z ni­chž jed­na se jmenova­la Šif­ra a druhá Pua):

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček