EvanjelickýEfezským5,11

Efezským 5:11

a nezúčas­tňuj­te sa v ne­plod­ných skut­koch tmy, radšej ich kar­haj­te.


Verš v kontexte

10 skúmaj­te, čo je milé Pánovi, 11 a nezúčas­tňuj­te sa v ne­plod­ných skut­koch tmy, radšej ich kar­haj­te. 12 Lebo je han­ba i len hovoriť o tom, čo páchajú v skrytos­ti.

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

11 A nezúčas­tňuj­te sa s nepos­lušnými na jalových skut­koch tmy, ale ich radšej ešte káraj­te.

Evanjelický

11 a nezúčas­tňuj­te sa v ne­plod­ných skut­koch tmy, radšej ich kar­haj­te.

Ekumenický

11 a ne­maj­te účasť na ne­plod­ných skut­koch tmy; radšej ich od­haľuj­te.

Bible21

11 neúčastně­te se ne­plodných skutků tmy, ale radě­ji je od­haluj­te.