EvanjelickýEfezským5,10

Efezským 5:10

skúmaj­te, čo je milé Pánovi,


Verš v kontexte

9 Lebo ovocie svet­la je vo všet­kej dob­rotivos­ti, spravod­livos­ti a prav­de; 10 skúmaj­te, čo je milé Pánovi, 11 a nezúčas­tňuj­te sa v ne­plod­ných skut­koch tmy, radšej ich kar­haj­te.

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

10 zkúšajúc, čo sa ľúbi Pánovi.

Evanjelický

10 skúmaj­te, čo je milé Pánovi,

Ekumenický

10 Skúmaj­te, čo sa páči Pánovi,

Bible21

10 Roz­lišuj­te, co se líbí Pánu;