EvanjelickýEfezským5,12

Efezským 5:12

Lebo je han­ba i len hovoriť o tom, čo páchajú v skrytos­ti.


Verš v kontexte

11 a nezúčas­tňuj­te sa v ne­plod­ných skut­koch tmy, radšej ich kar­haj­te. 12 Lebo je han­ba i len hovoriť o tom, čo páchajú v skrytos­ti. 13 Všet­ko, čo svet­lo od­haľuje, stáva sa zjav­ným,

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

12 Lebo o tom, čo oni taj­ne robia, je mrz­ko aj len hovoriť.

Evanjelický

12 Lebo je han­ba i len hovoriť o tom, čo páchajú v skrytos­ti.

Ekumenický

12 Veď han­ba je už len hovoriť o tom, čo po­tajom­ky páchajú.

Bible21

12 Vž­dyť o tom, če­ho se po­tají do­pouštějí, je han­ba i jen mlu­vit.