EvanjelickýEfezským2,15

Efezským 2:15

keď na svojom tele po­zbavil plat­nos­ti zákon s jeho nariadeniami, aby tak z dvoch stvoril v sebe jed­ného, nového človeka, na­stolil po­koj


Verš v kontexte

14 Lebo On je náš po­koj, On, ktorý oboch spojil v jed­no a zboril prieh­rad­ný múr, ne­priateľs­tvo, 15 keď na svojom tele po­zbavil plat­nos­ti zákon s jeho nariadeniami, aby tak z dvoch stvoril v sebe jed­ného, nového človeka, na­stolil po­koj 16 a oboch v jed­nom tele zmieril s Bohom skr­ze kríž, na ktorom za­hladil to ne­priateľs­tvo.

späť na Efezským, 2

Príbuzné preklady Roháček

15 zrušiac vo svojom tele ne­priateľs­tvo, zákon pri­kázaní, záležajúci v rôz­nych nariadeniach, aby tých dvoje, Židov a pohanov, stvoril v sebe v jed­ného nového človeka činiac po­koj

Evanjelický

15 keď na svojom tele po­zbavil plat­nos­ti zákon s jeho nariadeniami, aby tak z dvoch stvoril v sebe jed­ného, nového človeka, na­stolil po­koj

Ekumenický

15 keď zbavil plat­nos­ti zákon pri­kázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jed­ného nového človeka a na­stolil po­koj.

Bible21

15 Vlastním tělem zrušil ne­přá­tel­ství, to­tiž Zákon spočívající v přikázáních a předpisech, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jedno­ho nového člověka. Tak­to nám při­ne­sl pokoj.