Bible21Efeským1,7

Efeským 1:7

V něm se nám skrze jeho krev do­stalo vy­kou­pení, to­tiž odpuštění hříchů, pod­le bo­hatství jeho mi­losti,


Verš v kontexte

6 Chvá­la jemu za tu slavnou mi­lost, kte­rou nás ob­dařil ve svém Mi­lovaném! 7 V něm se nám skrze jeho krev do­stalo vy­kou­pení, to­tiž odpuštění hříchů, pod­le bo­hatství jeho mi­losti, 8 kte­rou nás štědře za­hrnul se vší moud­rostí a pro­zíravostí.

späť na Efeským, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 v ktorom máme vy­kúpenie skr­ze jeho krv, od­pus­tenie hriechov podľa bohat­stva jeho milos­ti,

Evanjelický

7 V Ňom máme vy­kúpenie skr­ze Jeho krv, od­pus­tenie hriechov podľa bohat­stva Jeho milos­ti,

Ekumenický

7 V ňom máme skr­ze jeho krv vy­kúpenie a od­pus­tenie pre­stúpení podľa bohat­stva jeho milos­ti,

Bible21

7 V něm se nám skrze jeho krev do­stalo vy­kou­pení, to­tiž odpuštění hříchů, pod­le bo­hatství jeho mi­losti,

Bible21Efeským1,7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček