EvanjelickýEfezským1,6

Efezským 1:6

a zvelebovať slávu Jeho milos­ti, ktorou nás omilos­til v Milovanom.


Verš v kontexte

5 keď nás z lás­ky podľa milos­tivej rady svojej vôle predurčil byť Mu syn­mi skr­ze Ježiša Kris­ta 6 a zvelebovať slávu Jeho milos­ti, ktorou nás omilos­til v Milovanom. 7 V Ňom máme vy­kúpenie skr­ze Jeho krv, od­pus­tenie hriechov podľa bohat­stva Jeho milos­ti,

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 na chválu slávy svojej milos­ti, ktorou nás omilos­til v tom Milovanom,

Evanjelický

6 a zvelebovať slávu Jeho milos­ti, ktorou nás omilos­til v Milovanom.

Ekumenický

6 na chválu a slávu jeho milos­ti, ktorou nás ob­daroval vo svojom milovanom Synovi.

Bible21

6 Chvá­la jemu za tu slavnou mi­lost, kte­rou nás ob­dařil ve svém Mi­lovaném!