EkumenickýEfezským1,20

Efezským 1:20

Tú do­kázal na Kris­tovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a po­sadil v nebi po svojej pravici


Verš v kontexte

19 a aká ne­smier­ne veľká je jeho moc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho moc­ná sila. 20 Tú do­kázal na Kris­tovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a po­sadil v nebi po svojej pravici 21 nad každé kniežat­stvo, moc, silu a pan­stvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku.

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 ktorú spôsobil v Kris­tovi vzkriesiac ho z mŕt­vych a po­sadiac po svojej pravici v ponebes­kých oblastiach

Evanjelický

20 Túto moc do­kázal na Kris­tovi, keď Ho vzkriesil z mŕt­vych a po­sadil si Ho na pravici v nebesiach,

Ekumenický

20 Tú do­kázal na Kris­tovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a po­sadil v nebi po svojej pravici

Bible21

20 Tuto moc dokázal na Kri­stu, když ho vzkřísil z mrt­vých a po­sa­dil po své pravici v ne­besích,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček