EvanjelickýEfezským1,19

Efezským 1:19

a čo je to za ne­smier­na veľkosť Jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily.


Verš v kontexte

18 a osvietil oči vášho srd­ca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On po­voláva, čo je to za bohat­stvo Jeho sláv­neho dedičs­tva, ktoré je pre svätých , 19 a čo je to za ne­smier­na veľkosť Jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily. 20 Túto moc do­kázal na Kris­tovi, keď Ho vzkriesil z mŕt­vych a po­sadil si Ho na pravici v nebesiach,

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 a čo tá ne­smier­na veľkosť jeho moci, ­vzhľadom na nás veriacich podľa pôsobenia sily jeho vlády.

Evanjelický

19 a čo je to za ne­smier­na veľkosť Jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily.

Ekumenický

19 a aká ne­smier­ne veľká je jeho moc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho moc­ná sila.

Bible21

19 a jak ne­pře­ko­na­telně ve­liká je moc, jejímž mo­hutným vlivem působí vůči nám věřícím.