EvanjelickýEfezským1,15

Efezským 1:15

Pre­to i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o lás­ke ku všet­kým svätým ,


Verš v kontexte

14 ktorý je záv­dav­kom nášho dedičs­tva, aby sme ako Jeho vlast­ní boli vy­kúpení na chválu Jeho slávy. 15 Pre­to i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o lás­ke ku všet­kým svätým , 16 ne­pres­távam ďakovať za vás a roz­pomínať sa na vás v mod­lit­bách,

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Pre­to i ja, keď som počul o viere u vás, o viere v Pánu Ježišovi, a o lás­ke na­proti všet­kým svätým,

Evanjelický

15 Pre­to i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o lás­ke ku všet­kým svätým ,

Ekumenický

15 Pre­to aj ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske, ktorú máte k všetkým svätým,

Bible21

15 Pro­to také od chvíle, kdy jsem us­lyšel o vaší víře v Pá­na Ježíše a o vaší lás­ce ke všem svatým,