EkumenickýEfezským1,15

Efezským 1:15

Pre­to aj ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske, ktorú máte k všetkým svätým,


Verš v kontexte

14 ktorý je zárukou nášho dedičs­tva na vy­kúpenie tých, ktorých si zís­kal, na chválu jeho slávy. 15 Pre­to aj ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske, ktorú máte k všetkým svätým, 16 ne­pres­távam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich mod­lit­bách,

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Pre­to i ja, keď som počul o viere u vás, o viere v Pánu Ježišovi, a o lás­ke na­proti všet­kým svätým,

Evanjelický

15 Pre­to i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o lás­ke ku všet­kým svätým ,

Ekumenický

15 Pre­to aj ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske, ktorú máte k všetkým svätým,

Bible21

15 Pro­to také od chvíle, kdy jsem us­lyšel o vaší víře v Pá­na Ježíše a o vaší lás­ce ke všem svatým,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček