Evanjelický5. Mojžišova9,17

5. Mojžišova 9:17

Deuteronomium

Chytil som obe do­sky, od­hodil som ich z rúk a roz­bil pred vašimi očami.


Verš v kontexte

16 Vtedy som videl, že ste zhrešili proti Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, a urobili ste si liate teľa, chyt­ro ste od­bočili z ces­ty, ktorú vám pri­kázal Hos­podin. 17 Chytil som obe do­sky, od­hodil som ich z rúk a roz­bil pred vašimi očami. 18 Po­tom som sa vr­hol pred Hos­podina ako pred­tým, štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí som nejedol chlieb, ani vodu som ne­pil - pre všet­ky vaše hriechy, ktorých ste sa do­pus­tili, páchajúc zlo v očiach Hos­podinových, a na­hnevali ste Ho;

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

17 po­chytil som dve do­sky a hodil som ich s oboch svojich rúk a roz­bil som ich pred vašimi očami.

Evanjelický

17 Chytil som obe do­sky, od­hodil som ich z rúk a roz­bil pred vašimi očami.

Ekumenický

17 Schytil som obe tabule, hodil som ich na zem a pred vami som ich roz­bil.

Bible21

17 Vzal jsem ty dvě des­ky, obě­ma ruka­ma je za­ho­dil a před vaši­ma oči­ma je roz­tříš­til.