Evanjelický5. Mojžišova9,16

5. Mojžišova 9:16

Deuteronomium

Vtedy som videl, že ste zhrešili proti Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, a urobili ste si liate teľa, chyt­ro ste od­bočili z ces­ty, ktorú vám pri­kázal Hos­podin.


Verš v kontexte

15 Ob­rátil som sa a zo­stúpil som z vr­chu, ktorý planul ohňom, a dve do­sky zmluvy som mal vo svojich rukách. 16 Vtedy som videl, že ste zhrešili proti Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, a urobili ste si liate teľa, chyt­ro ste od­bočili z ces­ty, ktorú vám pri­kázal Hos­podin. 17 Chytil som obe do­sky, od­hodil som ich z rúk a roz­bil pred vašimi očami.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

16 Ale keď som videl, že hľa, zhrešili ste proti Hos­podinovi, svoj­mu Bohu: urobili ste si teľa, sliatinu, vy­bočiac rých­le z ces­ty, ktorú vám pri­kázal Hos­podin,

Evanjelický

16 Vtedy som videl, že ste zhrešili proti Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, a urobili ste si liate teľa, chyt­ro ste od­bočili z ces­ty, ktorú vám pri­kázal Hos­podin.

Ekumenický

16 Zrazu som videl, že ste zhrešili proti Hos­podinovi, svoj­mu Bohu. Od­liali ste si sochu teľaťa. Veľmi skoro ste od­bočili z cesty, ktorú vám určil Hos­podin, váš Boh.

Bible21

16 Tenkrát jsem uvi­děl, jak jste zhřeši­li pro­ti Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu: od­li­li jste si so­chu te­lete! Brzy jste seš­li z ces­ty, kte­rou vám přikázal Hos­po­din, váš Bůh!