Roháček5. Mojžišova9,17

5. Mojžišova 9:17

Deuteronomium

po­chytil som dve do­sky a hodil som ich s oboch svojich rúk a roz­bil som ich pred vašimi očami.


Verš v kontexte

16 Ale keď som videl, že hľa, zhrešili ste proti Hos­podinovi, svoj­mu Bohu: urobili ste si teľa, sliatinu, vy­bočiac rých­le z ces­ty, ktorú vám pri­kázal Hos­podin, 17 po­chytil som dve do­sky a hodil som ich s oboch svojich rúk a roz­bil som ich pred vašimi očami. 18 A pad­núc ležal som pred Hos­podinom ako tam prv, štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí, chleba som nejedol ani som ne­pil vody pre všet­ky vaše hriechy, ktorými ste hrešili robiac to, čo je zlé v očiach Hos­podinových, aby ste ho popudzovali k hnevu.

späť na 5. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

17 po­chytil som dve do­sky a hodil som ich s oboch svojich rúk a roz­bil som ich pred vašimi očami.

Evanjelický

17 Chytil som obe do­sky, od­hodil som ich z rúk a roz­bil pred vašimi očami.

Ekumenický

17 Schytil som obe tabule, hodil som ich na zem a pred vami som ich roz­bil.

Bible21

17 Vzal jsem ty dvě des­ky, obě­ma ruka­ma je za­ho­dil a před vaši­ma oči­ma je roz­tříš­til.